Зуны ажлын гутал

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Зуны ажлын гутал

– Төмөр хамгаалалттай

– Хүчил шүлтний хамгаалалттай

– Цахилгаан дамжуулахгүй

– Ачаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай

– Стандарт: S3

– Размер: 36-43

– Бренд: SAFETY JOGGER