Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Баянгол дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс. Агуулга:. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуй ХАБЭА-н талаар төрөөс баримтлах бодлого Үндэсний хөтөлбөр Үйлдвэрлэлийн осол гарч байгаа үндсэн шалтгаан ХАБЭА-н талаар цаашид хэрэгжүү л эх ажлын чиглэл.