Өвлийн ажлын гутал NORDIC

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Өвлийн ажлын гутал NORDIC

Арьсан гадартай

Өвлийн үстэй дотортой

Техникийн тос, түлш нэвтрэхгүй, хальтардаггүй ултай

Өсгийндөө ачаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай

Хоншоор хэсэгтээ хуванцар хамгаалалттай

Ус, чийгний хамгаалалттай

Цахилгаан дамжуулахгүй, тусгаарлагчтай

S3 стандарт хангасан

Размер 36-45